TEAM

Team 2022_1

TEAM 2022


Shakib Al Hasan

Mashrafie Mortaza

Naeem Islam

Sabbir Rahman

Chirag Jani

Tanzid Hasan Tamim


Raqibul Hasan

Tanbir Hayder

Shafiul Islam

Nabil Samad

Sanjit Saha

Mehedi Hasan Rana


Al Amin

Muktar Ali

Abbas Musa

Sabbir Hosan

Rohil Mia